Nisab Semasa

(EMAS) RM24,563.45
(PERAK) RM1,378.44
Harga Emas Semasa RM288.98